OFERTA

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo pomiarów elektrycznych w Szczecinie. Okresowe przeglądy 5-letnie, badanie natężenia oświetlenia.

Pełna oferta:

– Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

– Badanie rezystancji izolacji obwodów

– Badanie wyłączników różnicowoprądowych

– Badanie instalacji odgromowych

– Badanie natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego

– Analizę i rejestrację zasilania